Ledenvergadering 8 December 2022

Heren sportvrienden,

Op donderdagavond 8 december 2022 (19.00 -21.30 uur)  wil het bestuur van ZVV De Bevelanden een Algemene Ledenvergadering (ALV) houden.

Noteer deze datum in uw agenda.

In de statuten en het oude en het herziene Huishoudelijk Reglement staat dat het bestuur jaarlijks minimaal een ALV moet uitschrijven.

In de Corona jaren hebben we dat om bekende redenen niet gedaan.

Verschillende ontwikkelingen waren voor het bestuur reden het Huishoudelijk Reglement(HR) en bijbehorende zaken aan te passen.

Daarnaast is er een nieuwe website gebouwd en in bedrijf gesteld.

Ook wil het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de resultaten ervan.

Verder kijken we gezamenlijk naar de toekomst van onze vereniging en hoe die er uit moet zien.

Aangezien het herziene HR instemming behoeft van de leden is het zaak dat naast alle scheidsrechters en alle bestuursleden van elk team minimaal 2 teamleden deelnemen aan de ALV.

Ter zijner tijd zal het bestuur de agenda en de stukken voor de ALV naar de teamcontactpersonen en de scheidsrechters sturen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

Terug naar overzicht
Copyright ZVV de Bevelanden 2024 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online