Financieel

Zoals bij elke sportvereniging zijn er voor de deelnemende leden/teams regels opgesteld m.b.t. het financiële gebeuren. Zo ook bij ZVV De Bevelanden.

Om welke kosten gaat het zoal:

Contributie voor deelname aan de reguliere competitie;

  • Kosten voor deelname a.d. bekercompetitie, voorzover hiervoor aangemeld;
  • KNVB-contributie voor individuele spelers, welke NIET bij een veldvoetbalvereniging staan ingeschreven;
  • Sancties en boetes, zoals vermeld in het Huishoudelijke Reglement, artikel 5;

Contributie

Jaarlijks wordt door het bestuur de begroting opgesteld voor het nieuwe seizoen, waarbij de contributie voor de deelnemende teams is vastgesteld. De vereniging heeft GEEN winstoogmerk, zodat deze contributie zo laag mogelijk kan worden gehouden.

Bankrekening ZVV De Bevelanden: NL94 RABO 0320589668

Voor het seizoen 2023/2024 is de contributie gesteld op:

  • Euro € 1000,– per team dat uitkomt in de 1e klasse. (Spelen 22 wedstrijden per team). Aantal teams 11
  • Euro € 925,– per team dat uitkomt in de 2e klasse. (Spelen 18 wedstrijden per team). Aantal teams 10
  • Euro € 1050,– per team dat uitkomt in de 3e klasse. (Spelen 22 wedstrijden per team). Aantal teams 12

De deelnemende teams ontvangen tijdig de contributie-faktuur.

De betaling hiervan is als volgt geregeld:

  1. Bij inschrijving dient per direct een bedrag van € 100,– te worden voldaan;
  2. Na ontvangst van de faktuur dient het restant uiterlijk 30 november d.a.v. te zijn betaald;

Bij niet tijdige betaling wordt een administratieve boete opgelegd van € 15,–, zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Bekercompetitie

We zullen dit jaar weer een bekercompetitie invoeren. Er hebben zich 13 teams aangemeld voor deze competitie.

De kosten per gespeelde wedstrijd bedragen € 40,–.

KNVB-contributie

Alle individuele spelers worden door ZVV De Bevelanden verplicht aangemeld bij de KNVB. Dit om o.a. verzekeringstechnische redenen.

Indien een speler als voetballer/lid staat ingeschreven bij een veldvoetbalvereniging, dan zorgt deze vereniging voor de KNVB-contributie. Voor de overige spelers van ZVV De Bevelanden zal de KNVB-comtributie door ZVV De Bevelanden worden doorberekend aan de betreffende teams. Deze doorberekening zal plaatsvinden aan het einde van het lopende seizoen. De teamopgave aan het begin van het seizoen is bepalend voor evt. doorberekening + de nieuwe inschrijvingen van individuele spelers gedurende het seizoen. Dit betekent, dat spelers, die gedurende het seizoen niet meer voor een team uitkomen (en dus hun lidmaatschap hebben opgezegd) wel worden meegenomen in de berekening van de KNVB-contributie.

Sancties en boetes

M.i.v. het seizoen 2010/2011 heeft het bestuur, in samenspraak en overleg met de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2009 een aantal sanctie-maatregelen getroffen.
Deze maatregelen bleken na het overzien van enkele seizoenen helaas noodzakelijk te zijn om het idee van “Vrijheid – Blijheid” bij ZVV De Bevelanden weg te werken.
Hopelijk zal het opleggen van boetes/sancties tot een minimum blijven beperkt.
Voor een overzicht verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement, artikel 5.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich ten alle tijde wenden tot onze penningmeester, tel. 06 27458075of via e-mail:

Namens het bestuur van ZVV De Bevelanden

Vincent van Gilst, penningmeester.

(geplaatst 28-10-2021)

Copyright ZVV de Bevelanden 2024 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online